Đặt Phòng

Bài đăng mới nhất

Duc Tuan Hotel - bar

PHÒNG VÀ DỊCH VỤ | Thực đơn

Tháng Tám 29, 2016 | Không có phản hồi
Read more »
sui_14102008_18815

PHÒNG VÀ DỊCH VỤ | Suite Room

Tháng Tám 29, 2016 | Không có phản hồi

Suite Room are specially designed environment that creates a wealth of experience. The relaxing interiors, colors and everything here has been thoughtfully detailed to provide you with…

Read more »
stand_14102008_174533

PHÒNG VÀ DỊCH VỤ | Phòng Tiêu Chuẩn

Tháng Tám 29, 2016 | Không có phản hồi

Các phòng tiêu chuẩn được trang bị đầy đủ tiện nghe với đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp và giầu kinh nghiệm sẽ mang đến cho du khách cảm…

Read more »